คณะอนุกรรมการฯ ปรองดอง จัดทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จแล้ว

June 17, 2017

 คณะอนุกรรมการฯ ปรองดอง จัดทำร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน เสร็จแล้ว  เตรียมส่งให้ “พล.อ.ประวิตร” 19 มิ.ย. ผบ.ทบ.หวังประชาชนตอบรับ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 ) เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งสุดท้าย โดยการประชุมในวันนี้ได้ข้อยุติใน 2 เรื่อง คือ ร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน  โดยร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองตามขั้นตอนอย่างรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาใน 19 มิถุนายน  นี้ 

รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า สาระสำคัญในร่างสัญญาประชาคมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ บทนำ, ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป ในส่วนแนวทางการจัดเวทีสาธารณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมและข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน รวมถึงหลักการทำงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือตามบริบทในสัญญาประชาคมต่อไป ทั้งนี้การชี้แจงผ่านเวทีสาธารณะดังกล่าวจะดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ใน 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา พิษณุโลก และ นครศรีธรรมราช

“การประชุมในครั้งสุดท้ายนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ระบุว่าการทำงานจนได้ข้อยุติและได้ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย และเป็นการทำงานภายใต้ความคาดหวังของสังคม สำหรับร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน และความคิดเห็นของพรรค กลุ่มการเมือง ทั้งสิ้น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่ดี ที่ต้องการสร้างให้เกิดความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง ทั้งนี้หวังว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากคนไทยทุกคน” พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว .-สำนักข่าวไทย