วัคซีนมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก

June 22, 2017

“กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” เผย 10 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการพิจารณาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์สำหรับเด็กไทยและยึดผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ชี้ดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยอย่างรอบคอบ ภายใต้คำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีนเอชพีวี จะฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 เดือนในเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ส่วนข้อกังวลที่ว่าวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ น่าจะดีกว่าชนิด 2 สายพันธุ์นั้น ขอให้มั่นใจว่าวัคซีนทั้งสองชนิด ให้ผลในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกไม่แตกต่างกัน และสามารถใช้ทดแทนกันได้ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ส่วนสายพันธุ์ 6 กับ 11 ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์นั้น เป็นการป้องกันโรคหูดที่อวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่มชายรักชาย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่อย่างใด
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือเอชพีวี จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีการตรวจอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งวัคซีนดังกล่าว ผ่านการศึกษาความปลอดภัย คุ้มค่า คุ้มทุน มาแล้วอย่างรอบคอบ ทั้งนี้การดำเนินการบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอยู่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ และเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ โดยคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้วางแผนดำเนินการมาหลายปีที่ต้องการให้เด็กได้วัคซีน เพื่อหวังผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกในอีก 20-30 ปีข้างหน้า
Continue 

‘ครูอ้อย’ ร่ำไห้มอบหลักฐานดีเอสไอ ถูกกรรโชกทรัพย์

June 19, 2017

‘ครูอ้อย’ ฐิตินาถ มอบหลักฐานเพิ่มเติมให้ดีเอสไส เหตุถูกกรรโชกทรัพย์ 11ล้านบาท แฉขบวนการข่มขู่ เป็นอดีตลูกศิษย์ บุคคลมีชื่อเสียง
Continue 

วัดตำหนักใต้

June 19, 2017

วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความสวยงามแล้วยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ตามประวัติกล่าวไว้ว่าเดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นที่สร้างพลับพลาที่ประทับชั่วคราวของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดทราบแต่เพียงว่าเดิมเรียก “วัดตำหนัก” ส่วนวิหารและหอระฆังสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2367 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 จนเมื่อปีพ.ศ.2464 ได้มีการเติมชื่อทิศ “ใต้” ต่อท้ายเข้าไปเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเนื่องจากวัดต่างๆ มีชื่อซ้ำซ้อนกันหลายแห่งสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่พระประธานปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งสร้างขึ้นจากการนำหน้าบันประตูหน้าต่างและเพดานของพระอุโบสถหลังเดิมมาใช้หน้าบันเป็นไม้แกะสลักอย่างประณีตวิจิตรวิหารเก่าแก่สลักไม้ลวดลายงดงามซุ้มบานประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นลายดอกไม้ปูนปั้นซึ่งคงเหลือเพียงบางส่วนบานประตูและบานหน้าต่างเขียนลายทองรดน้ำยังมีหอระฆัง 2 ชั้นซึ่งหลังคาเป็นรูปปรางค์ลึกส่วนด้านในเป็นกุฏิสงฆ์ซึ่งสร้างเรียงกันได้อย่างมีระเบียบและมีต้นโพธิ์พุทธคยาจากอินเดียซึ่งอดีตเจ้าอาวาสนำมาปลูกไว้เมื่อพ.ศ.2514
Continue 

4 วิธีรัก(ษ์)น้ำ จากชุมชนสู่ครัวเรือน

June 19, 2017

ปีนี้ภัยแล้งเริ่มต้นเร็ว และกำลังเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น ถึงอย่างนั้นความต้องการใช้น้ำ ก็ดูเหมือนจะไม่มีวันน้อยลง หากเราไม่ช่วยกันประหยัด ใช้น้ำอย่างไม่รู้คุ้มค่าตั้งแต่วันนี้ อาจจะถึงวันที่น้ำหมดไปในไม่ช้า
สุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ หนึ่งในต้นแบบชุมชนจัดการน้ำ เครือข่ายรวมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องน้ำ เกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง “ชุมชมอีเซ” ตำบลขนาดเล็กในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงกว่าแหล่งน้ำ ทำให้การนำน้ำมาใช้เป็นไปด้วยความลำบาก เพราะนอกจากการเกษตรแล้วน้ำยังมีความจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนด้านอื่น ๆ อีกด้วย
Continue 

คณะอนุกรรมการฯ ปรองดอง จัดทำร่างสัญญาประชาคมเสร็จแล้ว

June 17, 2017

 คณะอนุกรรมการฯ ปรองดอง จัดทำร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน เสร็จแล้ว  เตรียมส่งให้ “พล.อ.ประวิตร” 19 มิ.ย. ผบ.ทบ.หวังประชาชนตอบรับ Continue 

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาเผาอินทขิล

June 17, 2017

จากการขุดพบแหล่งเตาเผาอินทขีลคือการค้นพบครั้งสำคัญในด้านวิชาการต่อวงการโบราณคดี ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาที่ไม่ควรพลาด และด้วยความที่แหล่งผลิตถ้วยชามในอดีตแห่งนี้ มีความสมบูรณ์ทั้งเตาเผา และตัวอย่างเศษถ้วยชามที่มีมากถึง 4 แห่ง และยังไม่เคยพบความสมบูรณ์ จากแหล่งโบราณคดีใดในภาคเหนือเท่านี้มาก่อนเลย คงไม่มีสถานที่ใดอีกแล้วที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ การทำเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณได้อย่างเต็มอิ่ม แหล่งเตาเผาอินทขิลนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่ยาวนานหลายร้อยปี ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นชุมชนโบราณที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนาในช่วง พ.ศ.1801 ถึง พ.ศ.1854 และการขุดค้นพบแหล่งเตาเผาอินทขิลนั้นยังเป็นการยืนยันว่า “ทุ่งพันแอกพันเฝือเมืองแกน” ที่มีมาตั้งแต่สมัยพญามังราย (พ.ศ.1801-1854) นั้น มีอยู่จริงตามประวัติศาสตร์ล้านนา นอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานอีกว่าบริเวณบ้านสันป่าตองน่าจะเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา Continue 

สภาเด็กเพิ่มพื้นที่สีเขียว

June 17, 2017

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซพิษ ทั้งยังผลิตก๊าซออกซิเจน และสร้างสมดุลด้วยการลด อุณหภูมิของพื้นที่นั้นๆ ลงอย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาคูณใหญ่จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต. นาคูณใหญ่ ผ่านกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาและมีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 150 คน คอยทำหน้าที่รณรงค์ปลูกป่า ประสานงานกับผู้นำชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนต้นไม้ที่จะนำไปปลูกตาที่สาธารณะประโยชน์ มีการจัดหาพันธ์ไม้หายาก เพื่อเพาะพันธ์จำหน่ายให้ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้ามาซื้อเพื่อใช้จัดกิจกรรม Continue 

วนอุทยานภูผาล้อม

June 14, 2017

ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำสวย อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ 24 กิโลเมตร  วนอุทยานแห่งนี้เป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ที่มียอดหยักแหลมมากมาย ตั้งโอบล้อมเสมือนเป็นกำแพงตรงกลางเป็นผืนป่าดิบ มีพืชสมุนไพร จุดชมวิว และถ้ำต่าง ๆ ได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำผาบ่อง รวมทั้งบ่อน้ำซับ หรือน้ำผุด เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลางป่า เชื่อกันว่าเป็นรูของพญานาคซึ่งเป็นทางน้ำใต้ดินที่ไปทะลุออกแม่น้ำโขงได้ ในการเดินทางเข้าไปชมจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเที่ยวชมด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรม สามารถกางเต็นท์พักแรมได้บริเวณที่ทำการวนอุทยานฯ นักท่องเที่ยวควรติดต่อล่วงหน้าก่อน 1 เดือน ได้ที่ วนอุทยานภูผาล้อม ตู้ ปณ. 7 ปทจ. เลย จังหวัดเลย 42000  Continue 

‘บริจาคเลือด ต่อชีวิต ด้วยการให้’

June 14, 2017

“แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปไกลแค่ไหน แต่มนุษย์เราก็ไม่สามารถผลิตเลือดใช้เองได้ นอกจากการบริจาคเลือดเท่านั้น จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดได้” ผศ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เริ่มบทสนทนา

เตรียมพร้อมก่อนบริจาคเลือด

ผศ.พญ.ปาริชาติ ให้คำแนะนำต่อไปว่า การบริจาคเลือดทำได้ทุก 3 เดือน แต่ก่อนบริจาคเลือดแต่ละครั้ง ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อน โดยผู้บริจาคเลือดควรมีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี หากมีอายุ 17 ปี ย่างเข้า 18 ปี ต้องได้รับการลงชื่อยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน และต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป ตามเกณฑ์สภากาชาดไทย ส่วนโรงพยาบาลศิริราช ต้องมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป และผู้บริจาคต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว อย่างเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น Continue